Nationale Bank/ERMG publiceren maandelijks COVID-19 economisch dashboard

Vanaf vandaag publiceert de Nationale Bank samen met de partners van de Economic Risk Management Group (ERMG) maandelijks een complete set van indicatoren voor wie de impact van COVID-19 op de Belgische en internationale economie van dichtbij wil volgen in de vorm van een maandelijks COVID-19 Dashboard. Dit Dashboard brengt zowel de situatie van de bedrijven, de financiële sector als de gezinnen in kaart.

Hoe evolueert het ondernemers- en consumentenvertrouwen? Lijden er veel gezinnen inkomensverlies door COVID-19? Vrezen ondernemers veel faillissementen? Hoe groot bedraagt het jobverlies en neemt de werkloosheid toe? Hoe zit het met de depositorekeningen van de Belg? Blijven de banken leningen verstrekken? Worden er veel leningen met staatswaarborg afgesloten? Hebben veel gezinnen en bedrijven problemen om hun leningen terug te betalen? Spaart de Belg meer of minder sinds de start van de pandemie? Hoe verloopt de crisis in andere landen? Op deze en veel andere vragen biedt het Nationale Bank / ERMG Dashboard een antwoord.

Het Dashboard geeft een overzicht van de voornaamste economische indicatoren en wordt voortaan elke maand gepubliceerd zodat trendevoluties makkelijk kunnen gevolgd worden. Het gaat zowel om statistische gegevens die worden verzameld als om resultaten van doelgerichte COVID-19 enquêtes, zoals bijvoorbeeld de ERMG-enquête die samen met talrijke professionele organisaties wordt uitgevoerd (met medewerking van VBO/FEB, UWE, VOKA, BECI, UNIZO, UCM, Boerenbond, NSZ/SNI, Unisoc).

Het Dashboard bevat zowel gegevens die de Nationale Bank verzamelt (inclusief Instituut Nationale Rekeningen en Centrale voor Kredieten aan Particulieren/ Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen) als informatie die afkomstig is van publieke instellingen en sectororganisaties (RVA, Actiris, Forem, VDAB, Febelfin).

De COVID-19 pandemie heeft een grote economische impact. De Nationale Bank en de ERMG-partners zien het daarom als hun taak om de impact op het land, de bedrijven, de financiële sector en de gezinnen zo goed mogelijk in kaart te brengen. Het Dashboard werd al sinds de maand april opgesteld maar de verspreiding was zeer beperkt omwille van confidentialiteitsregels. Door een volledige aanpassing van het Dashboard is het nu mogelijk om de cijfergegevens met het grote publiek te delen en wordt tegemoet gekomen aan een vraag van de media, onderwijsinstellingen, economisten en talrijke organisaties die een grote interesse tonen in deze databron.