Nationale Bank van België / Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen twee beursvennootschappen (artikelen 541 en 542 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen)