Nationale Bank van België stelt voorlopige bestuurder aan bij beursvennootschap Weghsteen NV

Vanuit haar rol als toezichthouder op de Belgische beursvennootschappen heeft de Nationale Bank van België besloten om een voorlopige bestuurder aan te stellen bij Weghsteen NV (maatschappelijke zetel te Sint-Michiels-Brugge).  

Dit bestuursmandaat, dat inging op 11 oktober om 9 u, wordt uitgevoerd door BST Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door dhr. Dirk Smets die al sinds 10 juli als speciaal commissaris namens de Nationale Bank van België toekeek op de beursvennootschap.

De voorlopige bestuurder neemt alle bevoegdheden van de bestuurs- en beleidsorganen van Weghsteen NV over.

Hij kreeg daarbij door de Nationale Bank van België ook nog specifieke opdrachten opgelegd in het belang van de cliënten en de beursvennootschap.