Nationale Bank stelt nieuwe toezichtsverwachtingen op voor Belgische banken en verzekeringsmaatschappijen die woonkredieten afsluiten

In haar rol als macroprudentiële toezichtshouder op de financiële instellingen van ons land heeft de Nationale Bank van België (NBB) besloten om nieuwe, expliciete verwachtingen voor de banken en verzekeringsmaatschappijen die actief zijn in de residentiele vastgoedmarkt op te stellen.  

Bedoeling is dat het intern risicobeheer van deze financiële instellingen deze verwachtingen integreert en hen er aldus toe aanzet om voorzichtig(er) te zijn bij het toekennen van hypothecaire kredieten.

Dit initiatief komt er nadat de NBB, zoals ook het Europees Comité voor Systeemrisico’s (ESRB) en de Europese Centrale Bank (ECB), heeft vastgesteld dat de kwetsbaarheid van de vastgoedmarkt in ons land de laatste jaren opnieuw toeneemt.

Eerder legde de NBB ook al macroprudentiële maatregelen op in verband met de kapitaalbuffers die de Belgische banken moeten opbouwen tegen mogelijke verliezen bij het afsluiten van woonkredieten.

Omdat de kredietnormen die de banken hanteren verder verslechterden is een bijkomende maatregel van de NBB nu noodzakelijk geworden om het financiële systeem van ons land ook in de toekomst te vrijwaren van mogelijke risico’s of schokken.

De volgende weken gaat de NBB de Belgische banken en verzekeringsmaatschappijen consulteren over dit initiatief. Bedoeling is dat deze macroprudentiële maatregel de komende weken wordt gefinaliseerd en van toepassing wordt vanaf 2020.