Nationale Bank sluit de bijbank in Luik

Op 31 december sluit de Nationale Bank van België (NBB) haar bijbank in Luik en wordt een belangrijke pagina in de geschiedenis van de NBB omgedraaid. Met de sluiting van het Luikse kantoor komt er immers een einde aan de meer dan 157-jarige aanwezigheid van de Bank in de Belgische provincies.

Na haar ontstaan in 1850 richtte de Nationale Bank in de grootste provinciesteden van het land een veertigtal agentschappen en bijbanken op. Vanuit die vestigingen werd een van de hoofdtaken van een centrale bank, het in omloop brengen en uit omloop halen van het geld in het land, mee mogelijk gemaakt. De kantoren fungeerden als ‘bank van de banken’ en hadden ook een belangrijke publieke functie. Bedrijven en particulieren konden er terecht om biljetten en munten om te ruilen, voor het neerleggen van jaarrekeningen of voor allerlei financiële diensten die door de digitalisering vandaag al lang niet meer bestaan. Ook de conjunctuurenquêtes werden jarenlang mee georganiseerd vanuit deze provinciale vestigingen.

De voorbije jaren heeft de Nationale Bank die aanwezigheid in de provincies afgebouwd. Sinds vorig jaar bleven er enkel nog de vestigingen in Kortrijk en Luik over. Het agentschap in Kortrijk werd op 30 november gesloten, in de bijbank van Luik gaan de deuren op 31 december dicht. 

Efficiëntie

De hoofdreden van de sluiting is dat het logistieke proces van het geldverkeer de voorbije jaren flink is gewijzigd en dat de loketfunctie voor bedrijven en particulieren aan belang verminderde. Het is in die context voor de Nationale Bank veel efficiënter en goedkoper geworden om de geldactiviteit te centraliseren in de hoofdzetel in Brussel. Het in omloop brengen van biljetten en munten, de controle op valsmunterij en de vervanging van beschadigde of vervuilde biljetten gebeurt daarom in de toekomst volledig vanuit het cashcenter in Brussel, dat over enkele jaren verhuist naar een nieuwe hoogtechnologische site vlak bij de Brusselse Ring. 

De publieke loketten van de Nationale Bank in het centrum van Brussel blijven elke werkdag toegankelijk. Wie nog oude Belgische bankbiljetten of eurobiljetten of munten wil omruilen, kan na de sluiting van de regiokantoren dus nog altijd in de hoofdstad terecht.

Evenementen

De NBB blijft investeren in haar relaties met de regio’s. Op jaarbasis worden er talrijke evenementen rond financieel-economische activiteiten georganiseerd in de belangrijkste steden van het land door de Nationale Bank en het Belgisch Financieel forum.

De Nationale Bank blijft het agentschapsgebouw, dat gelegen is in de industriezone van Kortrijk, wel behouden. Het zal in de toekomst dienstdoen als logistieke back-upfaciliteit. Het gebouw in Luik werd recent verkocht.