Nationale Bank registreert in oktober 61 procent méér hypothecaire kredieten dan vorig jaar

De Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) van de Nationale Bank registreerde tijdens de voorbije maand een groei van het aantal nieuwe hypotheekleningen met 61 procent ten opzichte van oktober 2018. In totaal werd in oktober 2019 voor 7, 1 miljard euro geleend voor de verwerving van woningen. Deze uitzonderlijke groeicijfers zijn grotendeels te verklaren door de beslissing van  de Vlaamse regering om de woonbonus eind dit jaar af te schaffen. Ook blijft de Belg veel woonkredieten herfinancieren.

Alle consumenten- en hypothecaire kredieten die in ons land door kredietnemers worden afgesloten voor privédoeleinden, moeten verplicht geregistreerd worden bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) van de Nationale Bank (NBB). De NBB beschikt zo over zeer betrouwbare cijfers over alle soorten kredietverbintenissen en analyseert die voortdurend. 

In totaal werden er in oktober 56.269 nieuwe hypothecaire kredieten gemeld aan de CKP. Dat is een stijging met maar liefst 48 procent in vergelijking met de septembermaand en met 61 procent in vergelijking met oktober 2018.

Terwijl er in alle gewesten van het land meer werd ontleend voor de verwerving van woningen, lag het groeiritme in Vlaanderen (+ 80 pct. in vergelijking met oktober 2018) veel  hoger dan de toename in Wallonië (+ 31 pct.) en die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+ 26 pct.).

Ook al vraagt de CKP niet specifiek naar de reden voor het afsluiten van een krediet, de voor de hand liggende conclusie is dat de nakende afschaffing van de fiscaal vriendelijke woonbonus in Vlaanderen heel wat particulieren heeft aangezet om nog snel een vastgoed te verwerven.

Nog opvallend: naast de felle toename van hypothecaire kredieten in oktober 2019, wordt sinds mei van dit jaar opnieuw een aanzienlijke en continue groei van het aantal herfinancieringen vastgesteld als gevolg van de lage rentevoeten. Zo lag het aantal heronderhandelde leningen de voorbije zes maanden 120 procent hoger dan in dezelfde periode van het jaar voordien.