Nationale Bank pleit voor voorzichtig dividendbeleid na 30 september

De Nationale Bank vraagt dat de Belgische financiële instellingen ook na afloop van de specifieke aanbevelingen die tijdens de COVID-19-periode werden uitgevaardigd, een behoedzaam dividendbeleid blijven voeren.

Op 23 september heeft de Algemene Raad van het Europees Comité voor Systeemrisico's (European Systemic Risk Board - ESRB) besloten om de aanbeveling van de ESRB over de beperking van winstuitkering door financiële instellingen tijdens de COVID-19-pandemie (ESRB/2020/07) eind september 2021 te laten vervallen (zie persbericht ESRB van 24 september).

Overeenkomstig dit besluit heeft de Nationale Bank van België beslist om ook de volgende circulaires en mededelingen die hiermee verband houden eind september 2021 te laten vervallen:

  • circulaire NBB_2020_049 van 22 december 2020, voor Belgische minder belangrijke instellingen
  • circulaire NBB_2021_05 van 26 januari 2021, voor Belgische verzekeringsondernemingen
  • macroprudentiële mededeling van 18 december 2020.

Met dit besluit valt de beoordeling door de prudentiële toezichthouders van het behoedzame karakter van het uitkeringsbeleid van financiële instellingen vanaf 1 oktober 2021 terug onder het gewone toezichtsproces.

De NBB wijst de financiële instellingen erop dat ze behoedzaam moeten blijven wanneer ze beslissingen nemen over dividenden, de inkoop van eigen aandelen en variabele beloningen. Deze behoedzaamheid moet gebaseerd zijn op een toekomstgerichte beoordeling van de mogelijke kapitaalbehoeften voor het opvangen van onverwachte verliezen, het ondersteunen van het economisch herstel en, indien nodig, het aanvullen van de kapitaalbuffers die in het begin van de pandemie door de micro- en macroprudentiële beleidsmakers zijn vrijgegeven.