Nationale Bank handhaaft kapitaalbuffer voor financiële instellingen op 0%

De Nationale Bank van België (NBB) heeft op 7 december 2021 besloten om het percentage van de contracyclische kapitaalbuffer voor het eerste kwartaal van 2022 op 0% te handhaven. Dit betekent dat de Belgische financiële instellingen geen bijkomende buffers hoeven aan te leggen voor de risico's die verbonden zijn aan de kredieten die zij verstrekken aan de reële economie in België.

De NBB neemt hierover elk kwartaal een beslissing op grond van haar bevoegdheden die in de bankwet van 2014 zijn vastgelegd.

Op 11 maart 2020 had de NBB aangekondigd dat zij de contracyclische kapitaalbuffer volledig zou vrijgeven in antwoord op de economische uitdagingen in verband met het uitbreken van de COVID-19-pandemie. Naar verwachting zal ze de buffer tot het tweede kwartaal van 2022 niet verhogen. De beslissing van de NBB is gebaseerd op haar huidige prognoses en risicobeoordeling.

De NBB wijst erop dat zij een van de indicatoren, de zogenaamde kredietgap, momenteel met de nodige voorzichtigheid interpreteert. Deze indicator geeft weer in welke mate de krediet/bbp-ratio afwijkt van zijn langetermijntrend. Door de forse daling van het bbp in 2020 is deze indicator automatisch gestegen, wat mogelijk een verkeerd signaal geeft over de dynamiek van de kredietcyclus.

De NBB zal de situatie elk kwartaal evalueren.