Nationale Bank handhaaft contracyclische kapitaalbuffer voor financiële instellingen op 0%

De Nationale Bank van België (NBB) handhaaft de contracyclische kapitaalbuffer op 0% en rekent erop dat de Belgische banken hun ruime vrije kapitaalmiddelen gebruiken om de Belgische economie in deze moeilijke tijden te ondersteunen.

Om ervoor te zorgen dat de Belgische banken hun ruime vrije kapitaalmiddelen volledig flexibel kunnen gebruiken om de reële economie te ondersteunen, heeft de NBB op 6 september 2022 besloten om de contracyclische kapitaalbuffer voor het vierde kwartaal van 2022 op 0% te handhaven.

De NBB rekent erop dat de Belgische banken de Belgische huishoudens en niet-financiële ondernemingen waar nodig helpen om de uitdagingen van de historisch hoge energieprijzen en de moeilijke macro-economische omstandigheden het hoofd te bieden. De nadruk moet liggen op (1) het waarborgen van een continue adequate kredietstroom naar de reële economie en (2) het proactief aanbieden van moratoria en andere mogelijkheden tot schuldherschikking aan kredietnemers die tijdelijke of meer structurele terugbetalingsproblemen ondervinden als gevolg van hoge energierekeningen en stijgende levens- of bedrijfsuitgaven. De NBB verwelkomt daarom de eenzijdige verbintenis van de banken om vanaf 1 oktober moratoria aan te bieden aan hypotheekhouders die daarvoor in aanmerking komen en om, meer in het algemeen, individuele oplossingen aan te reiken aan huishoudens en niet-financiële ondernemingen (persbericht van Febelfin van 8 september 2022).

De beslissing van de NBB over de contracyclische kapitaalbuffer was gebaseerd op een grondige beoordeling van alle relevante gegevens. Op basis van deze analyse bleek de activering van een contracyclisch instrument niet langer gerechtvaardigd. Sinds de vorige beslissing (persbericht van 29 juni 2022) is de macro-economische context verslechterd en zijn de groeiverwachtingen neerwaarts bijgesteld. Er zijn ook eerste aanwijzingen dat het hoogtepunt van de financiële en kredietcyclus wellicht is bereikt, vooral wanneer wordt gekeken naar de ontwikkelingen na correctie voor inflatie.

Tegelijkertijd is de kans toegenomen dat kwetsbaarheden – die zijn opgebouwd tijdens de lange periode van zeer lage rente – tot verliezen voor de banksector zullen leiden. Hoewel de beschikbare indicatoren voor activakwaliteit (nog) niet wijzen op een toename van de terugbetalingsproblemen, moeten de banken vooruitkijken en hun voorzieningen voor kredietrisico’s baseren op voldoende conservatieve beoordelingen van potentieel stressvolle economische scenario’s, en hun huidige sterke kapitaalpositie gebruiken om waar nodig proactief hun voorzieningen voor kredietverliezen te verhogen.

In de huidige macrofinanciële context, die nog steeds wordt gekenmerkt door een grote mate van onzekerheid, dringt de NBB er bij de financiële instellingen ook op aan om voorzichtig te blijven in hun beslissingen inzake dividenden en andere soorten winstuitkeringen, en om deze beslissingen te baseren op een voorzichtige prospectieve beoordeling van hun kapitaal- en voorzieningsbehoeften in het licht van mogelijke macro-economische ontwikkelingen.

De NBB zal de kredietverlening, moratoria en andere vormen van schuldherstructurering nauwlettend blijven volgen. De contracyclische kapitaalbuffer wordt elk kwartaal herzien, overeenkomstig de Europese regelgeving en de macroprudentiële bevoegdheden van de NBB krachtens de bankwet van 2014.