Nationale Bank bouwt nieuw cashcenter

Brussel 28 maart 2018 – De Nationale Bank heeft besloten om een nieuw cashcenter te gaan bouwen in de periferie van de hoofdstad. Deze nieuwe ‘state of the art’ infrastructuur zal het logistieke proces rond het in omloop brengen van de eurobankbiljetten grotendeels automatiseren.

In een cashcenter van een centrale bank vindt het logistieke proces plaats dat gepaard gaat met het in omloop brengen van de bankbiljetten en munten. Bestaande biljetten komen ook regelmatig terug in het center voor een controle op de kwaliteit en voor de detectie van valsmunterij. Tot slot huisvest een cashcenter ook een labo- en expertisedienst.

Door het sluiten van de provinciale/regionale vestigingen van de Nationale Bank is deze cashactiviteit vanaf eind dit jaar volledig geconcentreerd in Brussel. Dat cashcenter van de Nationale Bank bevindt zich nu nog in het hoofdgebouw in het centrum van de hoofdstad. Daar komt over enkele jaren verandering in. Zopas werd besloten om een nieuwe infrastructuur te bouwen op een bedrijventerrein in Zellik (Asse) in de periferie van de hoofdstad.

Voordelen

In vergelijking met de huidige verouderde infrastructuur biedt de nieuwbouw heel wat voordelen. Zo kan een groot gedeelte van het logistieke proces in het nieuwe centrum verder geautomatiseerd worden zodat de activiteit veel minder arbeidsintensief en efficiënter zal zijn. Door bovendien voor een locatie te kiezen vlakbij het snelwegennetwerk wordt de bereikbaarheid vergroot want de waarde-transporten kunnen de drukke Brusselse binnenstad vermijden. Bij de keuze van de locatie werd ook rekening gehouden met de beschikbaarheid van de grond, de perceel- en bouwvereisten en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer voor het personeel.

Nu de keuze voor de locatie is gemaakt kan het studiewerk verdergezet worden. Na de goedkeuring van de plannen volgt dan de eigenlijke bouw. Bedoeling is dat het nieuwe cashcenter tegen 2024 operationeel wordt. In totaal zullen er een 120-tal medewerkers van de Nationale Bank aan de slag gaan.

Ook na het verdwijnen van het cashcenter uit het hoofdgebouw zal het grote publiek in de Nationale Bank in het centrum van Brussel terechtkunnen om munten en biljetten om te wisselen of om oude biljetten in Belgische frank om te ruilen naar euro. Het nieuwe cashcenter in Zellik zal geen publieke functie hebben.