Nationale Bank behoudt kapitaalbuffer financiële instellingen op 0%

De Nationale Bank van België (NBB) heeft op 14 september 2021 besloten het zogenoemde contracyclische bufferpercentage voor het vierde kwartaal van 2021 op 0% te behouden. Belgische financiële instellingen hoeven daardoor geen extra buffer aan te leggen voor risico’s in verband met kredieten die ze aan niet-financiële bedrijven verstrekken.

De Nationale Bank neemt elk kwartaal daarover een beslissing, op grond van haar bevoegdheid die in de bankwet van 2014 is vastgelegd.

Op 11 maart 2020 had de NBB aangekondigd de kapitaalbuffer volledig vrij te geven om rekening te houden met de economische uitdagingen van het moment. Naar verwachting zal ze de buffer minstens tot het tweede kwartaal van 2022 niet verhogen. De NBB baseert zich hiervoor op haar huidige prognoses en risicobeoordelingen. De Bank geeft aan dat ze een van de indicatoren, het zogenoemde kredietgap, momenteel met de nodige voorzichtigheid interpreteert. Het kredietgap is immers te sterk gestegen, aangezien het bbp door de coronapandemie sterk gedaald is.

De NBB zal de situatie elk kwartaal evalueren.