Naar een nieuwe beleidsmix in het eurogebied?

Artikel gepubliceerd in het Economisch tijdschrift van December 2017

Samen met het monetair beleid, blijven de automatische begrotingsstabilisatoren de meest geschikte economische stabiliseringsinstrumenten, maar er is ook een rol weggelegd voor een discretionair contracyclisch begrotingsbeleid, vooral in het geval van een scherpe economische vertraging.

Download Persbericht