Multinationals belasten in tijden van globalisatie: een internationale uitdaging

De nood aan een meer diepgaande coördinatie van het internationale belastingsysteem is de laatste jaren sterk gegroeid. Dat komt omdat de huidige internationale belastingprincipes niet mee geëvolueerd zijn met de toenemende globalisering en digitalisering van het bedrijfsleven. Multinationale ondernemingen maken steeds vaker gebruik van de mazen in het bestaande belastingstelsel om hun totale belastingverplichtingen te verlagen. De consensus groeit dan ook dat het internationale stelsel toe is aan een grondige hervorming.

Er is voor de internationale instellingen een belangrijke rol weggelegd bij een mogelijke herziening van het internationale kader voor de vennootschapsbelasting. Een belangrijke mijlpaal is de OESO/ G20 Inclusive Framework on BEPS en het bijhorende akkoord over een tweepijleroplossing voor een internationale herziening van de vennootschapsbelasting (8 oktober 2021). Dit artikel bespreekt de belangrijkste elementen van deze tweepijleroplossing, de mogelijke invoering ervan in de EU de budgettaire gevolgen ervan en, ten slotte, de mogelijke beperkingen van het ontwerp.

In een notendop toont het artikel aan dat de bij de OESO onderhandelde tweepijleroplossing de beoogde resultaten zal opleveren. De belastingconcurrentie tussen landen zal afnemen, de link tussen de plaats waar bedrijven belasting betalen en de plaats waar ze waarde creëren zal opnieuw sterker worden, en grote internationaal actieve bedrijven zullen hun rechtvaardige deel aan belastingen betalen. De multilaterale overeenkomst zou dus in belangrijke mate kunnen bijdragen aan een efficiëntere verdeling van de belastingdruk over de verschillende productiefactoren. Beleidsmakers moeten daarom worden gestimuleerd om de tweepijleroplossing in praktijk te brengen.