Mededeling over POM NV

De Nationale Bank heeft kennisgenomen van het aanbieden van betalingsdiensten door de vennootschap POM NV, gevestigd te Lange Gasthuisstraat 29 bus 8 te 2000 Antwerpen. 

Het aanbieden van betalingsdiensten in België vereist het beschikken over een erkenning van de Nationale Bank in overeenstemming met de vereisten opgelegd in de wet van 11 maart 2018 betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld, en de toegang tot betalingssystemen. 

De Nationale Bank wenst het publiek te informeren van het feit dat deze vennootschap niet over een dergelijke of enige andere erkenning van de Nationale Bank beschikt en derhalve geen betalingsdiensten mag aanbieden.