Mededeling NBB_2024_07 / Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde verplichtingen voor herstelplannen