Mededeling NBB_2023_04 / Diversiteit - Vergelijkende analyses EBA en NBB en prudentiële verwachtingen