Mededeling NBB_2022_34 / Actualisering van het “fit & proper”-handboek

Formulieren

Gedigitaliseerde formulieren:

 • Nieuwe benoeming
 • Nieuwe elementen
  • Formulier Nieuwe elementen (algemeen): OneGate
  • New elementen – External Function

  • New elementen – Update External Function

NB : De NBB herziet momenteel de modaliteiten voor de kennisgeving van externe functies. Binnenkort zal hierover een mededeling worden gedaan. In de tussentijd verzoekt de Bank u om de laatste 2 formulieren niet te gebruiken en te blijven bijdragen aan het eManex-platform.

 • Stopzetting
 • Herbenoeming
  • Formulier Herbenoeming: OneGate
    

Ter informatie: overzicht van de beschikbare formulieren in pdf-formaat op het OneGate-platform

Privacy statements