Mededeling NBB_2022_22 / Verzekerings- en herverzekeringssector - periodieke verslagen die vanaf 3 oktober 2022 moeten worden ingediend via de portaalsite NBB Supervision

Mededeling NBB_2022_22 / Verzekerings- en herverzekeringssector - periodieke verslagen die vanaf 3 oktober 2022 moeten worden ingediend via de portaalsite NBB Supervision

  • Bijlage 1: Lijst van verslagen die via de portaalsite NBB Supervision moeten warden ingediend door de onder toezicht staande ondernemingen (webversie - PDF-versie)
  • Bijlage 2: Lijst van verslagen die via de portaalsite NBB Supervision moeten worden ingediend door de erkend commissarissen (webversie- PDF-versie)