Mededeling NBB_2022_19 / Mededeling over de uitoefening van externe functies

Nieuw platform “External Functions”

Dit bericht is bedoeld om de financiële instellingen in te lichten over de planning van de werkzaamheden binnen de NBB met betrekking tot de vervanging van het eManex-platform, waarlangs zij de NBB op de hoogte brengen van de externe functies die door hun leiders worden uitgeoefend.

Samengevat wordt het oude eManex-platform, dat in verschillende opzichten verouderd is, buiten gebruik gesteld en wordt een nieuw platform voor de melding van externe functies geïntegreerd in het NBB Supervision Portal.

Aanvankelijk was besloten dat de instellingen een gespecialiseerd "fit & proper”-formulier “Nieuwe elementen” zouden gebruiken voor het melden van nieuwe externe functies en van wijzigingen in reeds gemelde externe functies. Dit formulier werd overigens reeds gepubliceerd op 15 februari 2023 voor informatieve doeleinden (geen inwerkingtreding). Om technische redenen is nu voor een andere oplossing gekozen. Er zal een specifiek platform worden opgezet op het NBB Supervision Portal, dat de instellingen in staat zal stellen de vereiste informatie over de externe functies rechtstreeks te rapporteren en de volledigheid en juistheid van deze informatie jaarlijks te valideren. Dit nieuwe platform - dat "External Functions" zal heten - wordt eind 2024 in werking gesteld. Vanaf september 2024 zullen er tests worden uitgevoerd met vertegenwoordigers van de betrokken sectoren.

Alle informatie die momenteel op het eManex-platform is opgenomen, zal automatisch gemigreerd worden naar het nieuwe platform. In dit verband wordt de financiële instellingen aanbevolen om de informatie in eManex bij te werken zodat de migratie naar het nieuwe platform zo weinig mogelijk onjuiste/verouderde informatie bevat. Er zal binnenkort een addendum worden gepubliceerd bij mededeling NBB_2022_19 over de uitoefening van externe functies.