Mededeling NBB_2022_19 / Mededeling NBB 2022_19 over de uitoefening van externe functies

Formulieren

Gedigitaliseerde formulieren:

NB : De NBB herziet momenteel de modaliteiten voor de kennisgeving van externe functies. Binnenkort zal hierover een mededeling worden gedaan. In de tussentijd verzoekt de Bank u om te blijven bijdragen aan het eManex-platform.

Ter informatie: formulieren in pdf format: