Mededeling NBB_2020_048 / Opmerkingen naar aanleiding van de EMIR-enquête en verwachtingen van de Bank