Mededeling NBB_2020_019 / Mededeling betreffende de vrijstelling van de verplichting tot dotatie aan de aanvullende voorziening in 2020