Mededeling NBB_2018_24 / Verzekerings- en herverzekeringssector - periodieke verslagen die vanaf 2019 via eCorporate moeten worden ingediend