Mededeling NBB_2017_22 / Mededeling aan de kandidaat-aandeelhouders en aan de overdragers

Mededeling aan de personen die voornemens zijn een gekwalificeerde deelneming in het kapitaal van een financiële instelling te verwerven, te vergroten, te verkleinen of over te dragen, en aan de personen die een gekwalificeerde deelneming bezittenDOCX PDF

Bijlagen:

  • Formulier A / Verklaring in het kader van de prudentiële beoordeling van verwervingen of vergrotingen van gekwalificeerde deelnemingen in het kapitaal van een financiële instelling door natuurlijke personenDOCX PDF
  • Formulier B / Verklaring in het kader van de prudentiële beoordeling van verwervingen of vergrotingen van gekwalificeerde deelnemingen in het kapitaal van een financiële instelling door rechtspersonenDOCX PDF
  • Formulier C / Verklaring in het kader van de prudentiële beoordeling van verwervingen of vergrotingen van gekwalificeerde deelnemingen in het kapitaal van een financiële instelling door trusts of andere soortgelijke juridische constructiesDOCX PDF
  • Formulier C bis / Aanvullende individuele verklaring bij de verklaring in het vooruitzicht van de prudentiële beoordeling van verwervingen of vergrotingen van gekwalificeerde deelnemingen in het kapitaal van een financiële instelling door trusts of andere soortgelijke juridische constructiesDOCX PDF
  • formulier D / Verklaring over de overdracht of de verkleining van een gekwalificeerde deelneming in het kapitaal van een financiële instellingDOCX PDF
  • Formulier E / Verklaring (ter informatie) in verband met de verwerving of de overdracht van effecten van een financiële instelling waardoor de drempel van 5 % van de stemrechten of het kapitaal wordt overschredenDOCX PDF
  • Formulier F / Verklaring over ‘nieuwe elementen’ in het kader van een nieuwe prudentiële beoordeling van de natuurlijke persoon, rechtspersoon of trust die een gekwalificeerde deelneming bezit in het kapitaal van een financiële instellingDOCX PDF
  • Gemeenschappelijke richtsnoeren van de ESA’s (EBA, EIOPA en ESMA) over de prudentiële beoordeling van de verwervingen en van de vergrotingen van gekwalificeerde deelnemingen in de entiteiten uit de financiële sector (gepubliceerd op 5 mei 2017) PDF
  • Voor de kredietinstellingen: ECB Privacyverklaring