Mededeling NBB_2017_19 / Mededeling betreffende de procedures voor de uitoefening van verzekerings- of herverzekeringsactiviteiten in België door verzekerings- of herverzekeringsondernemingen naar buitenlands recht