Mededeling NBB_2017_18 / Mededeling betreffende de procedures voor de uitoefening van verzekerings- of herverzekeringsactiviteiten in het buitenland

Mededeling NBB_2017_18  / Mededeling betreffende de procedures voor de uitoefening van verzekerings- of herverzekeringsactiviteiten in het buitenland (in een andere lidstaat van de EER of in een derde land) door verzekerings- of herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht DOCX PDF

  • Bijlage 1: Formulier voor de kennisgeving van de opening van een bijkantoor (formulier bijgewerkt op 12 december 2018)DOCX PDF
  • Bijlage 2: Formulier voor de kennisgeving van de uitoefening van activiteiten in het kader van het vrij verrichten van diensten (formulier bijgewerkt op 12 december 2018) DOCX PDF
  • Bijlage 3: Formulier voor de kennisgeving van de oprichting of de verwerving van een dochteronderneming die verzekerings- of herverzekeringsactiviteiten uitoefent in het buitenland DOCX PDF