Mededeling F.4/ Schema van de balans en van de resultatenrekening