Mededeling CBFA_2008_20/ Prudentiële verwachtingen inzake de opvolging van de toepassing van de eigenvermogensreglementering voor de instellingen die een geavanceerde benadering gebruiken voor hun kredietrisico (IRB) en/of operationeel risico (AMA)