Mededeling CBFA_2008_03/ Reglement eigen vermogen: openbaarmaking van informatie