Mandaat directeur Hermans hernieuwd

Op voordracht van de Regentenraad van de Nationale Bank heeft de Koning zopas het aflopend mandaat van directeur Tim Hermans hernieuwd voor een periode van zes jaar.

Tim Hermans is sinds april 2015 directeur in de Bank. Hij is bevoegd voor Informatica, Cash en Toezicht op de financiële marktinfrastructuren, op betalingsdiensten en op cyberrisico’s. Hij speelt dus niet alleen een sleutelrol in de cashcirculatie in ons land maar ook in de digitale ontwikkelingen in de financiële sector en in het toezicht erop. Daarnaast is Tim Hermans ook de secretaris van de Bank.

Het Directiecomité werkt als een college en is samengesteld uit de gouverneur en maximaal vijf directeurs. Het bestaat uit evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden, de gouverneur eventueel uitgezonderd. De directeurs worden door de Koning benoemd op voordracht van de Regentenraad voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.

De voorbije maanden werden ook de mandaten van directeur Tom Dechaene (Prudentieel toezicht op banken en beursvennootschappen, Beheerscontrole) en directeur Vincent Magnée (Facilitair beheer, Prudentieel toezicht op verzekering- en herverzekeringsondernemingen, Tweedelijnstoezicht) vernieuwd.