Loondifferentiatie in België volgens SILC-gegevens

Loontrekkenden maken in België nog altijd meer dan 85 % van de werkenden uit. Wat zijn, volgens de meest recente micro-economische gegevens, de tendensen op het gebied van lonen?

In het artikel wordt de loonstructuur in België in de laatste zeven jaar bestudeerd en meer bepaald hoe de waardering van ervaring en diploma is veranderd. Ook de loonverschillen naargelang van de ondernemingsgrootte en de bedrijfstak worden geïllustreerd, rekening houdend met verschillen in karakteristieken van het personeel.

Wegen de waardering van ervaring of een geringe anciënniteit anders door in de loonvorming in onze drie belangrijkste buurlanden? Wordt deeltijdarbeid meer benadeeld in België? Is een contract van onbepaalde duur in België voordeliger? Hierop geeft het artikel enkele antwoorden.