Lancering van de nieuwe website nbbmuseum.be

Het museum van de Nationale Bank heeft een nieuwe website. De nieuwe site moet de toegankelijkheid vergroten van de centrale thema’s van het museum: het geld, de geschiedenis en de rol ervan in de economie, de grote financiële crises van de twintigste eeuw, de invoering van de euro ...

De vernieuwing past in het streven van de Nationale Bank (en andere actoren) om de kennis van het publiek over economische materies te vergroten. Sinds het uitbreken van de crisis is immers al vaak gepleit voor betere informatie en zelfs een echte opleiding van de burgers inzake financiële en economische vraagstukken.

Het produceren, onderzoeken en verspreiden van dergelijke informatie behoort tot de kerntaken van de Nationale Bank. Het museum van de Bank, dat als enige in België gewijd is aan het geld en de belangrijke economische mechanismen, speelt dan ook een vooraanstaande rol in de vervulling van deze opdracht.

Nieuw op de website is een virtueel bezoek – in vier talen – aan het museum, aangevuld met specifieke informatie voor de scholen. Voor leerkrachten is er een virtuele "lerarenkamer", die een schat aan informatie herbergt: een pedagogisch dossier, documenten in verband met de door de Bank georganiseerde seminaries voor leerkrachten, informatiefiches, ... De website bevat tot slot een kalender met de op stapel staande activiteiten van het museum en biedt de mogelijkheid om online een bezoek te reserveren of een gedeelte van de collectie te ontdekken.

De site nbbmuseum.be wordt, net als het museum zelf, voortdurend bijgewerkt met nieuwe interactieve presentaties en actuele gegevens. U doet er dus goed aan regelmatig een kijkje te komen nemen.

De bijgevoegde folder zet de belangrijkste mogelijkheden van de nieuwe site op een rij.