Koninklijk besluit van 27/11/2015 tot goedkeuring van het reglement van 10 november 2015 van de NBB betreffende de methode om instellingen als een binnenlandse systeemrelevante instelling aan te merken en om het bedrag van 1-kernkapitaalbuffer te bepalen