Koninklijk besluit van 23 juni 2019 tot goedkeuring van het reglement van 13 juni 2019 van de Nationale Bank van België tot vastlegging van het contracyclische tier 1-kernkapitaalbufferpercentage