Koninklijk besluit van 22 mei 2005 betreffende de dekking van de werkingskosten van de CBFA