Koninklijk besluit van 22 april 2012 tot uitvoering van artikel 8, § 1, eerste lid, 1°bis, van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit