Koninklijk besluit van 21 december 2017 houdende intrekking van de aanstelling van het effectenafwikkelingssysteem beheerd door de naamloze vennootschap naar Belgisch recht BNY Mellon CSD als effectenafwikkelingssysteem in de zin van de wet van 28/4/1999