Koninklijk besluit van 19 maart 2012 tot goedkeuring van het reglement van 15 november 2011 van de Nationale Bank van België op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen

Koninklijk besluit van 19 maart 2012 tot goedkeuring van het reglement van 15 november 2011 van de Nationale Bank van België op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen (+ erratum)

deel 1 - deel 2 - deel 3 - deel 4 - deel 5 - deel 6 - deel 7