Invoering van de verplichting om geconsolideerde jaarrekeningen op te stellen volgens IAS/IFRS

Invoering van de verplichting om geconsolideerde jaarrekeningen op te stellen volgens IAS/IFRS:
- Consoliderende instellingen
- Niet-consoliderende instellingen
- Mededeling aan de commissaris