Inflatiepersistentie en prijszetting in het Eurogebied: Resultaten van het Eurosystem Inflation Persistence Network

Artikel gepubliceerd in het Economisch tijdschrift van December 2005