Inflatiepersistentie en prijszetting in het Eurogebied: Resultaten van het Eurosystem Inflation Persistence Network