Implementatie van de geharmoniseerde methodiek voor de prudentiële toetsing en evaluatie van minder belangrijke instellingen

De NBB heeft haar methodologie voor de prudentiële toetsing en evaluatie (gekend als SREP – Supervisory Review and Evaluation Process) van minder belangrijke instellingen (MBI’s) afgestemd op de geharmoniseerde MBI SREP methodiek van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (GTM). Deze geharmoniseerde MBI SREP methodiek kwam in 2018 tot stand binnen het GTM.

Voor MBI’s wordt deze SREP uitgevoerd door de NBB, die de toezichthouder in eerste lijn is voor MBI’s. Voor de belangrijke instellingen (BI’s) is dit het GTM. Naast de eerstelijnstoezichthouder verschilt ook de gehanteerde methodiek: de MBI methodiek is een aanpassing van de BI methodiek die rekening houdt met proportionaliteit en de specifieke noden van (het toezicht op) MBI’s. De nieuwe methodologie voor MBI’s wordt voor het eerst in 2018 toegepast.

Op de website van de Europese Centrale Bank kunt u een document raadplegen dat de geharmoniseerde GTM MBI-SREP methodiek toelicht:

https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/srep/2017/html/index.en...