Impactanalyse van fintech en digitalisering op de Belgische banksector en bankentoezicht

De jongste jaren wordt de financiële sector gekenmerkt door een toenemende mate van digitalisering en de introductie van tal van nieuwe toepassingen, processen of producten onder impuls van technologische innovaties en gewijzigde voorkeuren van de consument. Digitale transformatie en fintech zijn concepten die nauw verweven zijn. Ze worden enerzijds gekenmerkt door de intrede in de markt van nieuwe innovatieve dienstenverstrekkers en anderzijds initiatieven van bestaande instellingen waarbij door middel van technologische innovaties de organisatie, de processen, de dienstverlening en het productaanbod worden verbeterd.

Fintech en digitalisering hebben een significante impact op individuele banken maar ook op de sector in zijn geheel. Om die reden heeft de Nationale Bank van België reeds verschillende stappen ondernomen om hierover in dialoog te treden met zowel nieuwe als gevestigde actoren in de markt. Om een sectorwijd inzicht te vergaren in de belangrijke tendensen en evoluties met betrekking tot fintech en digitalisering in het Belgische financiële landschap is de NBB gestart met een analyse, op basis van een bevraging bij en gesprekken met Belgische banken, waarbij gepeild werd naar de algemene inzichten en observaties rond fintech, inzichten met betrekking tot bepaalde specifieke bedrijfsmodellen en technologieën, en de concrete strategie die Belgische banken volgen inzake fintech.

Dit rapport vat de resultaten van deze analyse samen en wenst bij te dragen aan een verhoging van het bewustzijn van de risico’s en opportuniteiten van fintech. Daarnaast beoogt het rapport ook om kennis te verspreiden betreffende de ontwikkeling van fintech in de Belgische banksector en ondersteuning te geven aan instellingen inzake bepaalde fintech gerelateerde uitdagingen, door middel van het delen van geobserveerde best practices.

In het eerste deel van het rapport worden de sectorwijde resultaten toegelicht. Het verschaft inzicht in de algemene impact van fintech op de banksector, de mate waarin de Belgische banksector voorbereid is op de kansen en uitdagingen verbonden aan fintech gerelateerde oplossingen en bedrijfsmodellen, de positionering van banken ten aanzien van deze trends en de impact op hun organisatie. Tenslotte wordt ingegaan op de vernieuwende technologieën en bedrijfsmodellen die door de Belgische banken reeds op vandaag worden toegepast.

Het tweede deel van het rapport geeft een overzicht van de goede praktijken (best practices) die de NBB observeerde inzake de strategie en organisatie van kredietinstellingen rond fintech en digitalisering en geeft meer inzicht met betrekking tot aspecten die toezichthouders bekijken bij het uitvoeren van hun prudentiële toezicht.