Het tekort op de lopende rekening van de Verenigde Staten: ontstaansgeschiedenis en beleidsimplicaties