Het stabiliteits- en groeipact: een bewogen geschiedenis

Artikel gepubliceerd in het Economisch tijdschrift van Juni 2005