Het begrotingsbeleid klaarstomen om te swingen met het monetair beleid

Sinds de uitbraak en wereldwijde verspreiding van COVID-19, hebben centrale banken en overheden over de hele wereld de economie aanzienlijk ondersteund. De interactie tussen beide bleek tot nu toe succesvol, maar aangezien de monetairbeleidsruimte wellicht beperkt blijft door de ondergrens voor de rentes en de  overheidsschuld in sommige landen hoog is en verder oploopt, rijst de vraag of het monetair beleid en het begrotingsbeleid elkaar ook in de toekomst nog zullen kunnen versterken.

In dit artikel worden verschillende opties onderzocht die kunnen worden gevolgd om de ruimte voor het begrotingsbeleid herop te bouwen.

Moeten overheden teruggrijpen naar consolidatie-inspanningen en structurele maatregelen zodra het economische herstel goed op gang is, of zal de schuldgraad vanzelf krimpen door gunstige financieringsvoorwaarden, een toenemende bedrijvigheid of hogere inflatie?  Deze vragen worden in het artikel onderzocht aan de hand van simulaties van de overheidsschuld voor België.

Of nog, kunnen centrale banken de oplossing bieden door eenvoudigweg de overheidsobligaties op de centralebankbalansen kwijt te schelden? Of zou dit een risicovolle onderneming zijn? In het artikel worden aan de hand van vereenvoudigde balansen belangrijke inzichten hieromtrent geïllustreerd.