Het abc van de kwantitatieve versoepeling…of een inleiding over de aankopen van activa door centrale banken

Artikel gepubliceerd in het Economisch tijdschrift van Juni 2016

«Waarom zijn aankooprogramma’s van activa  opgezet door de centrale banken? Hoe werken deze programma’s en hoe beïnvloeden ze de economie? » Een artikel in vraag-en-antwoord-vorm dat dit « nieuwe wapen »  van het monetair beleid verduidelijkt.

JEL-classificatie: 
Download Persbericht