Heeft de volatiliteit op de financiële markten een invloed op de reële economie?

Artikel gepubliceerd in het Economisch tijdschrift van December 2018

Volatiliteit op de financiële markten is zelden goed nieuws: is ze te hoog, dan wijst dat op een crisis; is ze te laag, dan kan ze buitensporig risicogedrag in de hand werken en kunnen systeemrisico’s zich opstapelen

Download Persbericht