Heeft de crisis het DNA van de Belgische economie gewijzigd?

Op basis van een unieke en originele databank waarin gegevens over de organisatie van het binnenlands productienetwerk worden gecombineerd met segmenten van internationale productieketens, bevat dit artikel nieuwe bevindingen inzake de werking van de Belgische economie, tijdens de crisis.

Download Persbericht