Gedelegeerde verordening (EU) nr. 1222/2014 van de Commissie van 8 oktober 2014